27 października 2016, 22:28

Rekordy plonów ziemniaków w RZD SGGW Żelazna

W tym roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej padły rekordowe plony ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa na chipsy. Na najlepiej plonujących plantacjach plon handlowy bulw wyniósł bowiem 55 ton z hektara. Plon handlowy to plon, który spełnia wszystkie wymagania odbiorców, a te są bardzo wyśrubowane. Dlatego uprawa na chipsy to najtrudniejszy i najbardziej wymagający wiedzy i doświadczenia kierunek produkcji ziemniaków.

RZD SGGW w Żelaznej jest jednym z największych producentów ziemniaków chipsowych w kraju. W 2016 r. zajmowały one 400 hektarów. Znaczna część plantacji może być nawadniana przez cały okres wegetacji, co znacząco uniezależnia plony od przebiegu pogody. Niestety, deszczowanie generuje dodatkowe koszty produkcji.

W Żelaznej ze studentami kierunku Rolnictwo zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, Wydziału Rolnictwa i Biologii odbywają się ćwiczenia z „Przechowywania produktów rolnych”. Podczas nich nasi studenci mają możliwość obejrzenia przechowalni ziemniaków i zapoznania się z aspektami praktycznymi tego procesu. Ważnym elementem zajęć jest możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z dyrektorem RZD Edwardem Pawlikiem, który od wielu lat zajmuje się przechowalnictwem ziemniaków. W tym roku w Żelaznej otwarto nową przechowalnię o pojemności ponad tysiąc ton, co znacząco zwiększyło zdolności przechowalnicze zakładu.

Autor: dr inż. Arkadiusz Artyszak - Wydział Rolnictwa i Biologii

      OBRAZY