18 kwietnia 2016, 14:04

SGGW wybrała władze rektorskie na kadencję 2016–2020

18 marca rektorem elektem został profesor Wiesław Bielawski, a 15 kwietnia br. wybrano prorektorów. Nowe władze SGGW rozpoczną kadencję 1 września.

Na zdjęcie od lewej:

Prof. dr hab. Michał Zasada - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej (kadencja 2016 - 2020)

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik - Prorektor ds. Rozwoju  (kadencja 2016 - 2020)

Prof. dr hab. Alojzy Szymański  - obecnie urzędujący Rektor 

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Rektor-elekt (kadencja 2016 - 2020)

Prof dr hab. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki (kadencja 2016 - 2020)

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala - Prorektor ds. Dydatyki (kadencja 2016 - 2020)

      OBRAZY