26 marca 2015, 12:18

Uroczyste wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów

Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostanie 106 pracowników Uczelni. Medalem Komisji Edukacji Narodowej 17 osób. Odznaką za Zasługi dla SGGW 8 osób. Odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył prof. dr hab. Tomasz Borecki, Doradca Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej.

"Tak liczne grono wyróżnionych osób jest dla naszej uczelni zaszczytem, bowiem dowodzi społecznego uznania dla kadr SGGW. Dzisiejsza uroczystość jest zatem świętem naszej Alma Mater, która może się cieszyć sukcesami i dobrą sławą swych pracowników i wychowanków. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję" - powiedział prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW otwierając ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych i doktoratów. 

Podczas uroczystości Profesor A. Szymański mówił między innymi: "SGGW służy rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, kształci i prowadzi badania naukowe na akademickim poziomie, a w ostatnich latach stawia mocny akcent na dynamiczny udział swych pracowników w międzynarodowych projektach badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych. Wśród celów strategicznych uczelni jest  nasz liczniejszy udział w interdyscyplinarnych zespołach badawczych  i ożywiona aktywność międzynarodowa, które w efekcie powinny przynieść wprowadzanie coraz nowszych metod badawczych, rozwój nauki oraz  kształcenia na coraz wyższym poziomie. Mobilność kadr, współpraca z naukowcami z innych ośrodków i interdyscyplinarność są nieodzowne, bowiem nauka jest jedna i powinna być rozwijana z wykorzystaniem najlepszych praktyk, dorobku i możliwości badawczych świata. Dlatego  podejmujemy nowe wspólne inicjatywy w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej z innymi uczelniami. Dlatego też nasi dzisiejsi doktorzy habilitowani i doktorzy wywodzą się nie tylko z SGGW, ale też z innych instytucji w kraju. To dobry zwiastun pogłębiania międzyinstytucjonalnych relacji."

"Do rozwoju nauki niezbędne są  młodzieńczy zapał, otwarcie na świat, wola zmierzenia się z tym, co jeszcze niezbadane. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, z którym dane i  zadane jest nam się zmierzyć. Nieuniknione jest podejmowanie tematów trudnych, kontrowersyjnych, dotykających istoty człowieka, jego zdrowia życia. I to wyzwanie podejmujemy - coraz częściej wspólnie z innymi uczelniami. Przykładem są między innymi:

  • prace Weterynaryjnego Centrum Badawczego, ukierunkowane na zwalczanie  nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych, 
  • prace badawcze na Wydziale Nauk o Zwierzętach nad nowymi możliwościami wykorzystania grafenu, w tym do walki z nowotworem, 
  • liczne badania i prace wdrożeniowe na wielu wydziałach na rzecz nowej jakości produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz poprawy jakości i zwiększenia możliwości produkcyjnych w obszarze gospodarki żywnościowej, a także badania i działania o charakterze profilaktycznym w zakresie żywienia człowieka i jego wpływu na zdrowie." - podkreślił w swoim przemówienie rektor Szymański.

Rektor Alojzy Szymański mówił także: "Cieszy mnie również to, że mimo nienajlepszej sytuacji na rynku edukacyjnym, nie słabnie zainteresowanie naszą ofertą dydaktyczną. Według rankingu Webometrics SGGW znajduje się wśród 10% najlepszych uczelni na świecie i zajmuje 14 miejsce wśród uczelni naszego krajuNa tę pozycję i sukces pracuje cała społeczność, jej pracownicy naukowo-badawczy, dydaktyczni i administracyjni, którzy każdego dnia dbają o swoją Szkołę najlepiej, jak potrafią. I z zapałem pracują, by SGGW przez kolejne lata była miejscem, z którym zechcą się identyfikować kolejne pokolenia."

Przemówienie prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego, Rektora SGGW <<tutaj>>

W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu SGGW, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci uczelni oraz doktorzy Honoris Causa SGGW. Swą obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele ministerstw, instytucji rządowych oraz samorządu terytorialnego. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele nagrodzonych pracowników oraz doktorów habilitowanych i wypromowanych doktorów.

PLIKI