Centrum Badań Biomedycznych SGGW

Centrum Badań Biomedycznych SGGW
8 września 2015
30 mln zł dofinansowania z RPO WM 2007–2013 pozwoli na stworzenie nowego i zmodernizowanie obecnego laboratorium Kliniki Chorób Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz na zakup unikatowej aparatury naukowo-badawczej.
Zobacz więcej: