20 maja 2013, 11:46

Profesor Jan Gawęcki doktorem honoris causa SGGW

„W tym roku chlubnym dla uczelni wydarzeniem jest przyjęcie godności doktora honoris causa SGGW przez Pana Profesora Jana Gawęckiego, któremu Senat nadał na wniosek Rady Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji ten tytuł za szczególne zasługi dla rozwoju nauk o żywności i żywieniu człowieka.” – mówił prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor uczelni podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa.

Prof. Gawęcki urodził się 8 sierpnia 1944 roku w Skierniewicach. Jego ojciec Kazimierz Gawęcki był profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Jan Gawęcki ukończył studia na tej uczelni w 1967 roku, a siedem lat później na tym samym wydziale obronił pracę doktorską. Tytuł profesora nauk przyrodniczych otrzymał w 1991 roku. Na poznańskiej uczelni współtworzył Katedrę Higieny Żywienia Człowieka, w której pracuje do dziś. Profesor Gawęcki zajmuje się badaniami problemów żywności i żywienia człowieka. Jest autorem ponad 400 pozycji, w tym 129 oryginalnych prac twórczych, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. W swoimi dorobku ma podręczniki, monografie i skrypty. Profesor ma także zasługi w zakresie kształcenia kadr naukowych. W kierowanym przez niego zespole powstało kilkanaście prac doktorskich i pięć habilitacji, a trzech jego współpracowników uzyskało tytuł profesora.

Uroczystość nadana tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Gawęckiemu zainaugurowała tegoroczne święto uczelni – Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które Senat SGGW ustanowił w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszej po II wojnie światowej inauguracji roku akademickiego w Warszawie. Od 13 lat uczelnia przypomina w ten sposób datę 15 maja, kiedy po raz pierwszy zabrzmiał ponownie w murach warszawskiej uczelni hymn Polski. Tę historyczną nie tylko dla SGGW, ale dla całego polskiego szkolnictwa wyższego chwilę podkreślamy, organizując w tym czasie ważne akademickie uroczystości.

Podczas uroczystości odbyło się także wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów oraz wręczenie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla SGGW”.

Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański zwracając się do doktorów habilitowanych i doktorów powiedział: „Dzisiejszy dzień wieńczy wieloletnią, pełną wyrzeczeń drogę, którą przebyli nie tylko Państwo, ale też Państwa bliscy, co można wytłumaczyć jedynie wielką pasją dociekania prawdy oraz chęcią budowania lepszego świata. Serdecznie gratuluję Państwu wytrwałości i sukcesu, życząc, by naukowa pasja nigdy Państwa nie opuściła. Jestem głęboko przekonany, że będą Państwo godnie reprezentować Uczelnię, że z zaangażowaniem podejmą Państwo wielkie wyzwanie, jakim jest odpowiedzialność za kształtowanie stanu wiedzy społeczeństwa, za rozwój gospodarczy i cywilizacyjny kraju i świata, a w kontekście postępującej globalizacji za pokój na świecie. Przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia pomyślności w dalszej pracy naukowej i wiele radości w życiu osobistym.”

      OBRAZY