Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego dla Rektora SGGW

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego dla Rektora SGGW
24 maja 2015
Profesor Alojzy Szymański, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został wyróżniony Nagrodą im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Nagrodą honorowane są osoby szczególnie zasłużone w pracy na rzecz środowisk wiejskich, rozwoju kulturalnego i gospodarczego wsi.
Zobacz więcej: